Posts Tagged ‘RTV euro AGD’

Doradca finansowy przy fuzjach spółek

Połączenie dwóch podmiotów gospodarczych pod względem prawnym nie jest zbyt trudne. Co do zasady wystarczające jest spełnienie szeregu wymogów, które zostały wskazane w kodeksie spółek handlowych. Warto jednak dobrze przemyśleć taką czynność prawną, ponieważ wiąże się ona z licznymi skutkami natury finansowej. W takiej sytuacji warto dokładnie przeanalizować hipotetyczny stan, który nastąpi po połączeniu spółek. W tym celu warto wystąpić do profesjonalisty o sporządzenie raportu. Doradca finansowy dokładnie wskaże możliwe scenariusze, które mogą zaistnieć po fuzji. Z należytą dokładnością przeanalizuje on wszelkie szanse, jakie niesie za sobą połączenie, oraz wskaże przedsiębiorcy ryzykowne aspekty takiego przedsięwzięcia. Pomoże mu to w podjęciu decyzji. Ponadto specjalista od finansów może pośredniczyć w całej transakcji. Wystarczy wystawić mu dokument pełnomocnictwa, aby mógł on reprezentować przedsiębiorcę w rokowaniach. Udział czynnika fachowego jest bardzo ważny, dlatego warto z takiej możliwości skorzystać.