Archive for the ‘Doradca finansowy’ Category

Profesjonalny doradca finansowy

Jednym ze sposobów sfinansowania zakupu nowego samochodu może być kredyt konsumencki. W przypadku, gdy zaciągany jest jedynie na ten określony cel, możliwe jest uzyskanie atrakcyjnych warunków kredytowania. Ponadto w przypadku, gdy kwota zakupu pojazdu jest znaczna, możliwe jest uzyskanie zabezpieczenia na samochodzie. Wpisywany od jest do rejestru zastawów, a na jego dowodzie rejestracyjnym poświadcza się cesję. Ogólne warunki kredytowania tego typu zobowiązań może klientowi wnikliwie przedstawić doradca finansowy. Jest on profesjonalistą w dziedzinie rynku kapitałowego oraz finansów. Z łatwością wskaże on rozwiązania kredytowe, które najlepiej sprawdzą się w danym stanie faktycznym. Wystarczy, aby klient dokładnie opisał swoją sytuację oraz wskazał oczekiwania względem zobowiązania, które zamierza zaciągnąć. Wtedy doradca od ręki wskaże mu oferty, które w jego przekonaniu sprawdzą się najlepiej. Po wyborze jednej z nich przez klienta może on uczestniczyć w procedurze ubiegania się o kredyt. Rokowania mogą być prowadzone w placówce banku lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Doradca finansowy w sprawie konsolidacji zobowiązania

Wiele kredytów bądź pożyczek o odmiennych terminach spłaty może stanowić nie lada wyzwanie dla osoby, która otrzymuje niskie dochody. Trzeba pamiętać o tym, że niezwykle łatwo jest wpaść w pętlę zadłużenia. Dlatego zaleca się skonsolidowanie zobowiązań w jedno. Taki zabieg polega na zaciągnięciu kredytu, za pomocą którego spłaca się wszelkie należności w całości. Tym samym kredytobiorca będzie zobligowany jedynie do zapłaty jednej raty w ciągu miesiąca. Przeważnie jest ona znacznie niższa niż te, które musiał płacić przed konsolidacją. Doradca finansowy to osoba, która może pomóc w znalezieniu dobrego kredytu konsolidacyjnego. Przede wszystkim zwróci on uwagę na sytuację materialną beneficjenta. Wskaże mu on produkt, który cechuje się odpowiednio niską ratą. Jednocześnie zwróci on uwagę na okres kredytowania – wybierze ten, który będzie najbardziej adekwatny do potrzeb klienta. Korzystanie z usług doradcy jest szczególnie wskazane dla osób, które nie obserwują na bieżąco promocji oferowanych przez banki.

Doradca finansowy dla podmiotów zagranicznych

Zagraniczne spółki kapitałowe mogą mieć znaczny problem z udowodnieniem swojej zdolności kredytowej na terytorium Polski. Wszystkie dokumenty, które mogłyby stanowić poświadczenie stanu majątkowego, archiwizowane są przecież poza granicami kraju. Dlatego ważne jest, aby zagraniczna firma reprezentowana była w procesie ubiegania się o kredyt bądź pożyczkę przez profesjonalistę. Co do zasady nie wystarcza zatrudnienie prawnika. Takie osoby mają jedynie wybiórcze wiadomości z zakresu funkcjonowania rynku kapitałowego. Doradca finansowy wydaje się być osobą znacznie bardziej kompetentną. Przede wszystkim zawodowy charakter działalności wymaga na nim, aby na bieżąco obserwował rynkowe trendy oraz wszelkie oferty, które kierowane są przez banki do klientów. Z łatwością wskaże produkt, który będzie idealny dla danej spółki zagranicznej. Jednocześnie wystąpi on do organów firmy o odpowiednie dokumenty księgowe, które pomogą mu w trakcie negocjacji kredytu. Dzięki temu możliwe będzie jego szybkie otrzymanie.

Doradca finansowy dla firm

Każde przedsiębiorstwo dysponuje majątkiem trwałym, który jest dużo warty. W przypadku ubiegania się o kredyt bankowy jest to ogromny atut, ponieważ na wszelkich środkach majątkowych możliwe jest ustanowienie zabezpieczenia dla wierzytelności. Dzięki temu klient banku uzyskuje znaczną wiarygodność i jest w stanie wynegocjować rozsądne warunki kredytowania. Przedsiębiorcy rzadko jednak podejmują takie działania na własną rękę. Pomocną dłoń może wyciągnąć bezstronny doradca finansowy, który zajmie się kompleksową obsługą danej transakcji. Przede wszystkim będzie on brał udział w negocjowaniu korzystnych warunków z pracownikami banku. Następnie przedstawi on wszelkie dokumenty, które poświadczają pozytywny wynik finansowy danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe będzie otrzymanie znacznej ilości środków finansowych, które właściciel firmy będzie mógł przeznaczyć na dowolny cel. Jeżeli zajdzie konieczność ustanowienia hipoteki bądź wpisania środka trwałego do rejestru zastawów, doradca wykona te czynności na własną rękę.

Doradca finansowy dla klientów indywidualnych

Przejściowe problemy finansowe mogą spowodować konieczność zaciągnięcia kredytu. Obecnie na rynku funkcjonują liczne instytucje bankowe, które oferują różnorakie rozwiązania dla osób o różnej sytuacji materialnej. Bardzo ważne jest, aby decyzja została podjęta po konsultacji z profesjonalistą. W innym wypadku to instytucja bankowa będzie dyktowała wszystkie warunki danego kontraktu. Na szczęście w Polsce istnieje szereg instytucji, które udzielają rzetelnej informacji z zakresu kredytów oraz innych instrumentów o zbliżonym charakterze. Doradca finansowy często jest na wagę złota – z uwagi na swoją wnikliwą wiedzę o ofertach poszczególnych placówek. W sposób bezstronny przedstawi on informacje na temat aktualnych produktów, które oferowane są przez banki. Jednocześnie klient może określić swoje preferencje względem wymarzonego kredytu. Doradca postara się znaleźć rozwiązanie, które będzie adekwatne do wymagań klienta. W tym celu może on sporządzić zestawienie, w którym zostaną ujęte najlepsze oferty dostępne w danym przedziale czasowym.

Doświadczony doradca finansowy

Kredyt hipoteczny jest długoletnim zobowiązaniem finansowym. Warto dokładnie przemyśleć wybór konkretnej oferty, ponieważ może się okazać, że za kilka lat nie będzie ona już tak atrakcyjna. Możliwe jest samodzielne zweryfikowanie wszystkich ofert, które są dostępne na rynku, jednakże jest to bardzo czasochłonne i mało efektywne. Ponadto należy wskazać, że bez odpowiedniej wiedzy z zakresu finansów publicznych i prawa bankowego ciężko jest ocenić, jak dane rozwiązanie wpłynie na sytuację materialną kredytobiorcy. Fachowej pomocy w tym zakresie może udzielić doradca finansowy. Jest to specjalista, który przez wiele lat obserwował trendy na rynku kredytów i pożyczek. Bez zawahania będzie on w stanie wskazać najlepszą możliwą ofertę dla danego klienta. Ponadto możliwe jest sporządzenie specjalnego raportu, w którym zostaną ujęte wszelkie informacje mające znaczenie dla potencjalnego kredytobiorcy. Co ważne, doradca może uczestniczyć w procesie negocjacji umowy z bankiem i włączyć w kontrakt korzystne postanowienia.

Doradca finansowy w sprawie leasingu

Leasing jest umową cywilnoprawną, która z roku na rok pełni coraz większą rolę w obrocie. Trzeba przyznać, że wiąże się ona z licznymi udogodnieniami po stronie leasingobiorcy. Przede wszystkim podmiot ten będzie miał możliwość odkupić za bezcen przedmiot leasingu w momencie, gdy ten ustanie. Jest to bardzo dogodne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorcy, który za pomocą tego kontraktu chciałby sfinansować zakup nowego samochodu dla firmy bądź maszyn dla zakładu produkcyjnego. Przeważnie okres amortyzacji wynosi dziesięć lat, dlatego warto wybrać produkt, który będzie w pełni dostosowany do potrzeb danego biznesmena. Doradca finansowy świadczy kompleksowe usługi w zakresie wyboru odpowiedniej formy leasingu. Przedstawi on przedsiębiorcy wszystkie atuty danej oferty oraz wskaże, jakie prawa i obowiązki przysługują mu w ramach umowy. W przypadku ewentualnych sporów z kontraktu doradca będzie mógł występować jako rozjemca. Ma to ogromne znaczenie dla osób, którym zależy na fachowej i kompleksowej obsłudze finansowej.

Sprawdzony doradca finansowy

Wybór odpowiedniego kredytu jest bardzo ciężki, ponieważ banki bardzo często zmieniają swoje oferty. Trudno jest znaleźć instrument finansowy, który będzie idealnie dopasowany do potrzeb klienta. W sieci internetowej dostępne są różne narzędzia, dzięki którym możliwe jest porównanie poszczególnych ofert. Trzeba jednak pamiętać, że czytanie zestawień może być bardzo uciążliwe i czasochłonne. Dlatego zdecydowanie lepiej jest skorzystać z pomocy osoby, która doskonale orientuje się we wszelkich rozwiązaniach aktualnie dostępnych na rynku. Doradca finansowy dokładnie wysłucha klienta, aby móc zrozumieć, jaki kredyt jest mu potrzebny. Następnie wskaże klientowi kilka ofert, które w jego przekonaniu zasługują na uwzględnienie. Klient otrzyma rzetelną informację na temat poszczególnych ofert. Doradca wskaże zarówno mocne, jak i słabe strony poszczególnych produktów bankowych. Pozwoli to wybrać przyszłemu kredytobiorcy atrakcyjną ofertę, która będzie idealnie dostosowana do jego indywidualnych potrzeb.

Doradca finansowy o kredytach

Zadaniem doradcy kredytowego jest często pomoc klientowi w uzyskaniu kredytu. Taki specjalista najpierw zbiera informacje, potem wyszukuje najlepsze oferty, po czym pomaga klientowi wybrać tę najbardziej adekwatną. Nie ulega zatem wątpliwości, że doradca finansowy o kredytach wie dużo. Ta wiedza obejmuje również liczne konsekwencje zadłużania się. Często bowiem zgłaszają się do niego ludzie, którzy wpadli w spiralę zadłużenia. I kolejnymi pożyczkami próbują się z niej nieskutecznie wydostać. W takiej sytuacji pomoc doradcy rzeczywiście może wnieść wiele dobrego. Z dystansu oceni on rodzaj i skalę problemu. A następnie przedstawi pomysły na jego rozwiązanie. Osoba zorientowana w niuansach ekonomii nie da się zwieść obietnicom zerowo oprocentowanych pożyczek, które stanowić miałyby lek na całe zło. Jest natomiast w stanie opracować plan działania, który choć mniej różowy, to jednak z pewnością pozostanie bardziej realistyczny. I pomoże szybciej uporać się z zadłużeniem, co przełoży się na oszczędności.

Doradca finansowy

Wielu, zwłaszcza młodych ludzi, zastanawia się nad możliwościami zakupu nieruchomości. Niestety obecne zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego nie dają zbyt dużych możliwości osobom, które dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Obecne zalecenia wskazują, że kredytobiorca powinien dysponować wkładem własnym w kwocie równowartości 20 % wartości przedmiotowej nieruchomości. Jest to dosyć dużo, biorąc pod uwagę średnią pensję w grupie wiekowej 20-30 lat. Wiele osób nawet nie wie, czy posiada tak zwaną zdolność kredytową. Wątpliwości w tym zakresie z pewnością rozwiać może doradca finansowy, który na podstawie przekazanych mu danych, z łatwością określi, czy dana osoba lub osoby posiada lub posiadają ową zdolność kredytową. Zazwyczaj takie usługi są bezpłatne i niewiążące, więc to bez wątpienia prosty i dosyć ekonomiczny sposób zweryfikowania swoich planów i zamierzeń i ewentualnie ustalenia swojego planu finansowego (oszczędnościowego zazwyczaj) w celu uzyskania zdolności do zakupu nieruchomości.